TRANHUVUDET 8

Typ av projekt: Inredning, kontor

Plats: Kungsgatan 44, Stockholm

Beställare: Lage Jonason AB/QQM fonden

Status: Färdigställt
Storlek: 156 m² BTA