SOLGÅRDEN

Typ av projekt: Äldreboende, tillbyggnad

Plats: Sköndal, Stockholm

Beställare: Stiftelsen Stora Sköndal

Status: Färdigställt
Storlek: 4 820 m² BTA