SKUTAN 10

Typ av projekt: Kontor, renovering och tillbyggnad

Plats: Alströmergatan 12, Stockholm

Beställare: Anders Bodin Fastigheter

Status: Färdigställt
Storlek: 8 500 m² BTA varav 1 300 m² nybyggnad