PLOGEN 1

Typ av projekt: Bostäder, nybyggnad vindsrenovering

Plats: Råsundavägen 69, Solna

Beställare: Sarab Entreprenad

Status: Färdigställt
Storlek: 387 m² BTA