MOBILA PAVILJONGER

Typ av projekt: Tävling för mobila paviljonger åt Stockholms stad

Plats: Stockholm

Beställare: Stockholms

Status: Ej färdigställt
Storlek: 15 m² BTA