LOKA BRUNN

Typ av projekt: Nybyggnad av Bostäder, kontor, restaurang & handel

Plats: Sabbatsberg, Stockholm

Beställare: Anders Bodin Fastigheter

Status: Färdigställt
Storlek: 32 900 m² BTA