LOGEMENTET

Typ av projekt: Studentbostäder, nybyggnad

Plats: Tullinge

Beställare: Reomti/Willhem

Status: Färdigställt
Storlek: 8 500 m² BTA