ENE

Typ av projekt: Fritidshus, ombyggnad

Plats: Södertälje

Beställare: Privat

Status: Pågående
Storlek: 75 m² BTA