TYPHUS

Typ av projekt: Typhus

Plats: -

Beställare: Ekologiska Bostäder i Norden AB

Status: Pågående
Storlek: 25-220 m² BTA