STORA SKÖNDALS HERRGÅRD

Typ av projekt: Konferens, kontor och café, renovering

Plats: Sköndal

Beställare: Stiftelsen Stora Sköndal

Status: Färdigställt
Storlek:  915 m²